příprava dat

Soubory pro tisk map a tratí přijímáme výhradně ve formátu OCAD. Objednávky tisku přijímáme nejpozději 10 dní před závodem a finální data potřebujeme získat nejpozději 5 dnů před plánovaným termínem převzetí. V případě celostátních, mistrovských a štafetových závodů Vám pak doporučujeme tisk objednat již 14 dní před závodem a data předat alespoň částečně dříve než 7 dní před plánovaným termínem převzetí. Výjimečně dokážeme po předchozí domluvě realizovat i tisk "na poslední chvíli", nicméně je více než vhodné takovémuto řešení předcházet. Tratě ve formátu OORG nepřijímáme!

Sazba do tisku

Nezbytně nutné základní operace se soubory související s jejich kontrolou před tiskem a archovou sazbou jsou zpoplatněny částkou 540 kč za jeden závod.

Jak vypadá správně připravený soubor?

Podle pravidel orientačního běhu jsou za správnou podobu mapy zodpovědni především hlavní kartografhlavní rozhodčí. Mnoho informací vedoucí ke správnému nastavení souborů a tak i ke zdárným výsledkům tisku obsahují závazné předpisy ISOM2000cz (pro OB) a ISSOM2007cz (pro mapy ve sprintovém klíči), případně ISSkiOM2009cz (LOB) či ISMTBOM2010cz (MTBO) a v neposlední řadě i příručka Tvorba map pro OB a případně i Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS. Další užitečné instrukce k pochopení principu přetisku a metody CMYK nabízí také toto pojednání, nicméně samotný postup uvedený v tomto článku není pro tisk na našem produkčním tiskovém stroji vhodný.

Pozn.: Důrazně Vám doporučujeme prostudovat si především sekci 3.5 (Tisk) v ISOM2000cz.

A jak na to?

Tloušťky čar lze upravit jednotlivě (PTM>Edit...; PTM>Upravit...) pro každý symbol zvlášť viz obr. 1 #.

Pozn.: PTM = pravé tlačítko myši

Velikost značek – procentuálně lze škálovat jak jeden symbol (PTM>Enlarge/Reduce...; PTM>Zvětšit/zmenšit...) viz obr. 2 # tak všechny symboly najednou (Symbol>Enlarge/Reduce...; Symbol>Zvětšit/zmenšit...) viz obr. 3 #.

Barvy a vnitřní přetisk je nutno nastavit zvlášť v souboru s mapou a zvlášť v souboru s tratěmi. Přetisky by měly vycházet z logiky řazení přímých barev v ofsetovém tiskovém stroji pro tisk map dle ISOM2000, tedy v pořadí:

  1. žlutá,
  2. zelená,
  3. šedá,
  4. hnědá,
  5. modrá,
  6. černá,
  7. fialová (purpurová).

Z toho vyplývá, že přetisk by měl být aktivován pro všechny tyto barvy a jejich tónové plochy s výjimkou odstínů žluté. Vzorové nastavení tabulky (Map>Colors...; Mapa>Barvy...) obr. 4 PNG by mělo proto pro základní tabulku barev vypadat v souladu s ISOMem takto obr. 5 #, nicméně pro účely digitálního tisku se snahou přiblížit se co možná nejvíce k tisku přímými barvami by mělo nastavení podle našich zkušeností vypadat spíš takto obr. 6 #. V souboru s tratěmi pak stačí aktivovat přetisk pouze pro barvu "Purple transparent" (a zkontrolovat, zda je přiřazena příslušným symbolům).

Pozn.: Pro správný tisk sprintových map v klíči ISSOM je třeba věnovat barvám a přetiskům ještě větší pozornost, a proto Vás v případě takové objednávky kontaktujeme a budeme s Vámi toto nastavení konzultovat.

Režim přímých barev (View>Spot colors; Zobrazit>Přímé barvy) viz obr. 7 # s nastavením postscriptových přetisků pro čtyřbarvotisk nesouvisí, proto nelze správnost nastavení přetisku ověřit přímo v OCADU! Touto metodou lze však docela přehledně ověřit správnost samotné kresby mapy v případě, že je vzájemné pořadí přímých barev (Map>Spot colors..; Mapa>Přímé barvy...) – viz obr. 8 # – nastaveno správně, přičemž správná posloupnost je uvedena zde o něco výše.

Pozn.: V mapě nesmí docházet k vzájemnému překrývání plošných objektů (hustníky, louky, paseky, priváty, zpěvněné plochy, skalní plotny, aj.), stejně tak nesmí docházet k záměrnému skrývání bodových či linových značek pod tyto plochy namísto jejich ořezávání či odmazávání. Nedodržení těchto zásad již v minulosti vedlo k chybám odhaleným například až při balení map či roznosu kontrol.

Kontrolu správného nastavení pak provedeme již za Vás, nicméně Vám, v případě Vašeho zájmu, vysvětlíme, jak si úspěšnost Vašeho nastavení zkontrolovat po exportu do PDF v programu Adobe Acrobat Reader.

Linie – tedy kategorie HD10N a HDR – si vyžadují zvláštní pozornost. Odzkoušeli jsme v minulosti několik různých způsobů, přičemž je ideální metodou z hlediska čitelnosti čáru linie rozšířit na tloušťku 0,75–1,2 mm. Výsledkem je čitelná čára s nezanikajícími detaily mapy pod ní tak, jak je tomu v případě jejího dokreslování lihovým fixem střední tloušťky. Z hlediska přípravy dat je pak nejspolehlivější, když si tyto úpravy provedeme až my během předtiskové přípravy.

Štafety vyžadují časově náročnější předtiskovou přípravu a precizní kontrolu před tiskem i po tisku, neboť je každá vytištěná mapa svým způsobem unikátní, a proto si účtujeme vyšší cenu za předtiskovou přípravu, která se odvíjí od počtu startujících – tedy od počtu jednotlivých map. Máte-li zájem tisknout u nás mapy pro štafetový závod, pak nás v každém případě kontaktujte s větším časovým předstihem a my se s Vámi domluvíme na konkrétním postupu přípravy i samotného tisku.

Na co si je tedy třeba dát opravdu pozor?

V rámci sazby a kontroly dat před tiskem kontrolujeme i mapu, zda odpovídá výše zmíněným pravidlům. Nemůžeme však ručit za detaily v celé mapě! V případě zájmu s Vámi můžeme konzultovat správnost nastavení a případné chybné nastavení dáme do pořádku, ovšem jakékoli tyto zásahy do souboru související s úpravou jeho barevnosti, velikosti značek, nastavení přetisku a jiných věcí jsou zpoplatněny standardní sazbou za grafické práce. Případným problémům lze předcházet placeným nátiskem, který však vyžaduje větší časovou rezervu.

Sazba grafiky a reklam

1) Grafická úprava Vaší mapy je součástí OCAD souboru

V tomto případě je nutné dodat i případné použité fonty. Barvy reklam s námi konzultujte. Přímo do OCAD souboru nedoporučujeme umisťovat rastrové obrázky (během tisku dochází zpravidla k problémům, a to zejména s jejich barevností). Jsou-li však rastrové obrázky nutnou součástí grafické úpravy Vaší mapy, pak je třeba tvořit grafickou úpravu některým z níže uvedených způsobů.

2) Máte grafickou úpravu mapy zvlášť?

Pro data upřednostňujeme formát PDF, po dohodě přijímáme ale i data ve formátech AI, EPS, PS, CDR, SVG, IDD, aj. Všechny texty buď převeďte do beziérových křivek nebo spolu se soubory dodejte i soubory všech řezů použitých písem. Veškeré bitmapy dodávejde nejlépe v barevném profilu sRGB, vektorovou grafiku pak v profilu CMYK Fogra39 nebo v přímých barvách (Pantone, HKS, Toyo, aj.) a o použití jiných barevných profilů nás prosím včas informujte. Rozlišení rastrových obrázků by pro tuto tiskovou techniku nemělo být nižší než 300 dpi v rozměrech, jaké má mít předloha v návrhu výsledné tiskoviny.

3) Máte zájem, abychom se Vám postarali o grafickou úpravu mapy?

Pak od Vás potřebujeme získat zejména následující podklady: název, měřítko, ekvidistanci, stav, tiráž a loga sponzorů. Půjde-li o reprodukci již existujícího motivu, potřebujeme od Vás získat také jeho předlohu. Chcete-li vytvořit motiv nový, pak se s Vámi domluvíme na konkrétní vizi. Loga sponzorů dodávejte přednostně ve formátu PDF. Vyžadujte po Vašich sponzorech vektorové podklady pro jejich loga – námi prováděná vektorizace bitmapových podkladů nevyhovujících k tisku je zpoplatněna standardní sazbou za grafické práce, přičemž z některých podkladů (například jpeg a gif obrázky stažené z internetu) mnohdy ani není možné provést vektorizaci věrnou originálu.

Předání dat

Data o velikosti do 15 MB nám můžete zaslat komprimovaná ve formátu ZIP na email (martin.vik@reklamy–jilemnice.cz). V případě větších datových objemů lze využít veřejné služby pro sdílení dat (www.edisk.cz, www.sendspace.com, www.dropbox.com, ...) nebo Vašeho vlastního FTP úložiště.